OSNOVNE FUNKCIJE OBA UREĐAJA

Ovi programi, podprogrami i funkcije su uključeni u oba uređaja, i NUCLEUSED.X.

 • Višekorisnički interfejs
 • Matriks
 • Bioritam
 • Biofeedback
 • Kućna upotreba
 • Akupunktura
 • Anti-Aging
 • Akumeridijani
 • Biofeedback sistemsko opuštanje
 • Analiza krvi
 • Skeniranje tela
 • Kranijalno sakralni tretman
 • Analiza tamnog polja
 • Dental – Oralno mišićno reedukacija
 • Elektro-fiziološka oscilacija
 • Homeopatska aktivacija
 • Homotoksikologija
 • Prevaspitanje mišića za sportiste
 • Nneuro lingvističko programiranje (NLP)
 • Ishrana i homeopatske povratne informacije
 • Kibernetički biofeedback tretman bola
 • Profil rizika
 • Izveštavanje
 • Povratna informacija o organima
 • Reedukacija mišića kičme
 • Stres i DNK reaktivnost
 • Terapija sa kibernetskim povratnim informacijama
 • Univerzalna biofeedback terapija
 • Izveštaj za pacijenta
 • Test na Kinzijevoj skali
Najši uređaji

OSNOVNE FUNKCIJE OBA UREĐAJA

Ovi programi, podprogrami i funkcije su uključeni u oba uređaja, i NUCLEUSED.X.

 • Višekorisnički interfejs
 • Matriks
 • Bioritam
 • Biofeedback
 • Kućna upotreba
 • Akupunktura
 • Anti-Aging
 • Akumeridijani
 • Biofeedback sistemsko opuštanje
 • Analiza krvi
 • Skeniranje tela
 • Kranijalno sakralni tretman
 • Analiza tamnog polja
 • Dental – Oralno mišićno reedukacija
 • Elektro-fiziološka oscilacija
 • Homeopatska aktivacija
 • Homotoksikologija
 • Prevaspitanje mišića za sportiste
 • Nneuro lingvističko programiranje (NLP)
 • Ishrana i homeopatske povratne informacije
 • Kibernetički biofeedback tretman bola
 • Profil rizika
 • Izveštavanje
 • Povratna informacija o organima
 • Reedukacija mišića kičme
 • Stres i DNK reaktivnost
 • Terapija sa kibernetskim povratnim informacijama
 • Univerzalna biofeedback terapija
 • Izveštaj za pacijenta
 • Test na Kinzijevoj skali
 •  
Najši uređaji

Potprogrami UKLJUČENI u NUCLEUS

Prilikom kupovine NUCLEUS aparata, SVI ovi programi će biti aktivirani. NEMA probnog perioda za uključene programe. Posedovaćete sve programe i zauvek dobijati BESPLATNA ažuriranja za te programe.

Takođe, sve funkcije i programe koje ćemo razvijati u budućnosti, dobićete BESPLATNO!

Tehnička ažuriranja za NUCLEUS

Kupovinom NUCLEUS aparata, automatski ćete dobiti svako tehničko ažuriranje koje razvijamo. To su uglavnom ispravke grešaka i propusta koji bi mogli da se pojave u kontinuiranom razvoju programa. Ova ažuriranja su BESPLATNA.

Ažuriranja za novorazvijene programe, potprograme i funkcije

Obično svake godine razvijamo 3-5 novih programa, potprograma i funkcija za vaš softver, u zavisnosti od složenosti.

Kupovinom NUCLEUS aparata dobijate ove novorazvijene programe, potprograme i funkcije BESPLATNO kao deo vašeg uobičajenog ažuriranja.

 

Tehnička ažuriranja za ED.X

Kupovinom ED.X aparata, automatski ćete dobiti svako tehničko ažuriranje koje razvijemo. To su uglavnom ispravke grešaka i propusti do kojih bi moglo doći u kontinuiranom razvoju programa. Ova ažuriranja su BESPLATNA.

Ažuriranja za novorazvijene programe, potprograme i funkcije

Obično svake godine razvijamo 3-5 novih programa, potprograma i funkcija za vaš softver, u zavisnosti od složenosti.

Kupovinom ED.X  uređaja, dobićete sve novorazvijene programe, potprograme i funkcije na 45 dana BESPLATNO kao deo uobičajenog ažuriranja. Možete ih isprobati da vidite da li želite dalje da ih koristite.

Nakon 45 dana probne verzije, ovi programi, potprogrami i funkcije će se automatski deaktivirati i moći ćete da ih kupite u bilo kom trenutku, ako poželite.

 

U NUCLEUS paket je uračunat:

NUCLEUS aparat

Kožna elektroda za glavu

Komplet kožnih elektroda za ruke i noge

NUCLEUS Test ploča

USB3 kabl visoke provodljivosti

Torba za laptop

PULSAR Software sa instalacijom i aktivacijom

 

U ED.X paket je uračunat:

ED.X aparat

Kožna elektroda za glavu

Komplet kožnih elektroda za ruke i noge

ED.X Test Ploča

USB3 kabl visoke provodljivosti

Torba za laptop

PULSAR Software sa instalacijom i aktivacijom