ED.X kvantni biofeedback sistem

ED.X sistem je naš stariji model uređaja kvantne biofeedback tehnologije.

Kapaciteti elektrostimulacije ED.X uređaja su znatno poboljšani sa ugradnjom novih generatora signala koji omogućavaju terapeutu da vidi trodimenzionalnu sliku.

ED.X

ED.X kvantni biofeedback sistem

ED.X sistem je naš stariji model uređaja kvantne biofeedback tehnologije.

Kapaciteti elektrostimulacije ED.X uređaja su znatno poboljšani sa ugradnjom novih generatora signala koji omogućavaju terapeutu da vidi trodimenzionalnu sliku.

ED.X

Šta skenira ED.X kvantni biofeedback sistem?

 

 • ED.X kvantni biofeedback sistem je automatski, kompjuterski upravljan uređaj koji kombinuje sve aplikacije kvantnog biofeedback-a u jedinstveni aparat kreiran za analizu tela i balansiranje energije.

 

 • ED.X je neinvazivan podsvesni sistem za detekciju i smanjenje stresa koji meri elektrofiziološke reakcije i obrasce klijenta preko elektromagnetnih elektroda pričvršćenih za glavu, gležnjeve i zglobove. Te informacije su katalogizovane, tabelarno prikazane, obradjene i potomo ponovo poslate pojedincu.

Šta skenira ED.X kvantni biofeedback sistem?

 • ED.X kvantni biofeedback sistem je automatski, kompjuterski upravljan uređaj koji kombinuje sve aplikacije kvantnog biofeedback-a u jedinstveni aparat kreiran za analizu tela i balansiranje energije.

 

 • ED.X je neinvazivan podsvesni sistem za detekciju i smanjenje stresa koji meri elektrofiziološke reakcije i obrasce klijenta preko elektromagnetnih elektroda pričvršćenih za glavu, gležnjeve i zglobove. Te informacije su katalogizovane, tabelarno prikazane, obradjene i potomo ponovo poslate pojedincu.

Softverske aplikacije  ED.X sistema

 

Neke od posebnih aplikacija ED.X kvantnog biofeedback sistema uključuju i sledeće:

 • EEG i EKG merenje i interpretacija u realnom vremenu sa mogućnošću kreiranja pre i post izveštaja za bolje praćenje napretka klijenta.
 • Udvostručavanje snage biofeedback tretmana aktiviranjem drugog generatora talasnog oblika ED.X-a.
 • Drugi generator talasnog oblika nudi mogućnost personalizovanog tretmana za svakog klijenta sa različitim rezonantnim nivoima, tačkama merenja, čakrama i aplikacijama sa moždanim talasima.
 • ED.X omogućava bržu obradu podataka i samim tim smanjeno vreme terapije uz maksimalan potencijal.

Softverske aplikacije  ED.X sistema

Neke od posebnih aplikacija ED.X kvantnog biofeedback sistema uključuju i sledeće:

 • EEG i EKG merenje i interpretacija u realnom vremenu sa mogućnošću kreiranja pre i post izveštaja za bolje praćenje napretka klijenta.
 • Udvostručavanje snage biofeedback tretmana aktiviranjem drugog generatora talasnog oblika ED.X-a.
 • Drugi generator talasnog oblika nudi mogućnost personalizovanog tretmana za svakog klijenta sa različitim rezonantnim nivoima, tačkama merenja, čakrama i aplikacijama sa moždanim talasima.
 • ED.X omogućava bržu obradu podataka i samim tim smanjeno vreme terapije uz maksimalan potencijal.

Paket ED.X sistema

Da biste što brže i lakše aktivirali svoj ED.X, napravili smo paket koji sadrži svu neophodnu dodatnu opremu i informacije:

 • Uređaj dolazi sa torbom u koju udobno stane laptop od 17 inča, zajedno sa ED.X-om i svom dodatnom opremom.
 • Sva dodatna oprema je pažljivo upakovana i uključuje pouzdan USB 3.0 kabl, elektrode za glavu i udove, i matičnu ploču.
 • Operativni softver ED.X kvantnog biofeedback sistema “Pulsar” dobijate putem preuzimanja i naši tehničari će ga instalirati na vašem računaru.
 • Proces instalacije i aktivacije ED.X-a je detaljno prikazan u video snimku i u PDF dokumentu. Naši tehničari će vam pomoći i u ovom procesu.
 • Za dalji rad na aparatu, u okviru NUCLEUS softvera obezbeđeno je elektronsko uputstvo za upotrebu aparata.

Paket ED.X sistema

Da biste što brže i lakše aktivirali svoj ED.X, napravili smo paket koji sadrži svu neophodnu dodatnu opremu i informacije:

 • Uređaj dolazi sa torbom u koju udobno stane laptop od 17 inča, zajedno sa ED.X-om i svom dodatnom opremom.
 • Sva dodatna oprema je pažljivo upakovana i uključuje pouzdan USB 3.0 kabl, elektrode za glavu i udove, i matičnu ploču.
 • Operativni softver ED.X kvantnog biofeedback sistema “Pulsar” dobijate putem preuzimanja i naši tehničari će ga instalirati na vašem računaru.
 • Proces instalacije i aktivacije ED.X-a je detaljno prikazan u video snimku i u PDF dokumentu. Naši tehničari će vam pomoći i u ovom procesu.
 • Za dalji rad na aparatu, u okviru NUCLEUS softvera obezbeđeno je elektronsko uputstvo za upotrebu aparata.

Poređenje ED.X-a sa NUCLEUS biofeedback sistemom

 • ED.X  je preteča NUCLEUS-a, veoma je dobro napravljen i koristi tehnologiju koja je dugo vremena testirana.
 • ED.X je stabilan i radi savršeno, ali nije na samom vrhu najnovije kvantne tehnologije, kao što je to NUCLEUS.
 • ED.X je malo sporiji od NUCLEUS-a, ali jednako dobro radi.
 • Razlika između ED.X-a i NUCLEUS-a nije samo u softveru.
 • ED.X ne uključuje 12 dodatnih programa i funkcija koje automatski dolaze uz NUCLEUS.
 • Kupovinom ED.X uređaja, prvih 45 dana dobićete sve programe, podprograme i funkcije NUCLEUS aparata. Kada se probni period od 45 dana završi,  oni će se automatski deaktivirati i nakon toga ih možete kupiti odvojeno.

 

Poređenje ED.X-a sa NUCLEUS biofeedback sistemom

 • ED.X  je preteča NUCLEUS-a, veoma je dobro napravljen i koristi tehnologiju koja je dugo vremena testirana.
 • ED.X je stabilan i radi savršeno, ali nije na samom vrhu najnovije kvantne tehnologije, kao što je to NUCLEUS.
 • ED.X je malo sporiji od NUCLEUS-a, ali jednako dobro radi.
 • Razlika između ED.X-a i NUCLEUS-a nije samo u softveru.
 • ED.X ne uključuje 12 dodatnih programa i funkcija koje automatski dolaze uz NUCLEUS.
 • Kupovinom ED.X uređaja, prvih 45 dana dobićete sve programe, podprograme i funkcije NUCLEUS aparata. Kada se probni period od 45 dana završi,  oni će se automatski deaktivirati i nakon toga ih možete kupiti odvojeno.
 •