NUCLEUS kvantni Biofeedback sistem

NUCLEUS je naš vodeći aparat kvantne biofeedback tehnologije – napredniji je, brži, jači i pouzdaniji od svih prethodnih uređaja.

Kapacitet elektrostimulacije NUCLEUS-a se značajno poboljšava sa novougrađenim generatorima signala koji terapeutu pružaju trodimenzionalnu sliku.

NUCLEUS ima bolje tehnološke mogućnosti od ED.X aparata, a takođe postoji i razlika u softveru i dizajnu.  

Nucleus

NUCLEUS kvantni biofeedback sistem

NUCLEUS je naš vodeći aparat kvantne biofeedback tehnologije – napredniji je, brži, jači i pouzdaniji od svih prethodnih uređaja.

Kapacitet elektrostimulacije NUCLEUS-a se značajno poboljšava sa novougrađenim generatorima signala koji terapeutu pružaju trodimenzionalnu sliku.

NUCLEUS ima bolje tehnološke mogućnosti od ED.X aparata, a takođe postoji i razlika u softveru i dizajnu.  

Nucleus

Šta skenira NUCLEUS kvantni biofeedback sistem?

 

 • NUCLEUS kvantni biofeedback sistem je automatski, kompjuterski upravljan uređaj koji kombinuje sve aplikacije kvantnog biofeedback-a u jedinstveni aparat kreiran za analizu tela i balansiranje energije.

 

 • NUCLEUS je neinvazivan podsvesni sistem za detekciju i smanjenje stresa koji meri elektrofiziološke reakcije i obrasce klijenta preko elektromagnetnih elektroda pričvršćenih za glavu, gležnjeve i zglobove. Te informacije su katalogizovane, tabelarno prikazane, obradjene i potomo ponovo poslate pojedincu.

Šta skenira NUCLEUS kvantni biofeedback sistem?

NUCLEUS kvantni biofeedback sistem je automatski, kompjuterski upravljan uređaj koji kombinuje sve aplikacije kvantnog biofeedback-a u jedinstveni aparat kreiran za analizu tela i balansiranje energije.

NUCLEUS je neinvazivan podsvesni sistem za detekciju i smanjenje stresa koji meri elektrofiziološke reakcije i obrasce klijenta preko elektromagnetnih elektroda pričvršćenih za glavu, gležnjeve i zglobove. Te informacije su katalogizovane, tabelarno prikazane, obradjene i potomo ponovo poslate pojedincu.

Softverske aplikacije  NUCLEUS sistema

 

Neke od posebnih aplikacija NUCLEUS kvantnog biofeedback sistema uključuju i sledeće:

 • EEG i EKG merenje i interpretacija u realnom vremenu sa mogućnošću kreiranja pre i post izveštaja za bolje praćenje napretka klijenta.
 • Udvostručavanje snage biofeedback tretmana aktiviranjem drugog generatora talasnog oblika NUCLEUS-a.
 • Drugi generator talasnog oblika nudi mogućnost personalizovanog tretmana za svakog klijenta sa različitim rezonantnim nivoima, tačkama merenja, čakrama i aplikacijama sa moždanim talasima.
 • NUCLEUS omogućava bržu obradu podataka i samim tim smanjeno vreme terapije uz maksimalan potencijal.

Softverske aplikacije  NUCLEUS sistema

Neke od posebnih aplikacija NUCLEUS kvantnog biofeedback sistema uključuju i sledeće:

 • EEG i EKG merenje i interpretacija u realnom vremenu sa mogućnošću kreiranja pre i post izveštaja za bolje praćenje napretka klijenta.
 • Udvostručavanje snage biofeedback tretmana aktiviranjem drugog generatora talasnog oblika NUCLEUS-a.
 • Drugi generator talasnog oblika nudi mogućnost personalizovanog tretmana za svakog klijenta sa različitim rezonantnim nivoima, tačkama merenja, čakrama i aplikacijama sa moždanim talasima.
 • NUCLEUS omogućava bržu obradu podataka i samim tim smanjeno vreme terapije uz maksimalan potencijal.

Paket NUCLEUS biofeedback sistema

Da biste što brže i lakše aktivirali svoj NUCLEUS, napravili smo paket koji sadrži svu neophodnu dodatnu opremu i informacije:

 • Uređaj dolazi sa torbom u koju udobno stane laptop od 17 inča, zajedno sa NUCLEUS-om i svom dodatnom opremom.
 • Sva dodatna oprema je pažljivo upakovana i uključuje pouzdan USB 3.0 kabl, elektrode za glavu i udove, i matičnu ploču.
 • Operativni softver NUCLEUS kvantnog biofeedback sistema “Pulsar” dobijate putem preuzimanja i naši tehničari će ga instalirati na vašem računaru.
 • Proces instalacije i aktivacije NUCLEUS-a je detaljno prikazan u video snimku i u PDF dokumentu. Naši tehničari će vam pomoći i u ovom procesu.
 • Za dalji rad na aparatu, u okviru NUCLEUS softvera obezbeđeno je elektronsko uputstvo za upotrebu aparata.

Paket NUCLEUS biofeedback sistema

Da biste što brže i lakše aktivirali svoj NUCLEUS, napravili smo paket koji sadrži svu neophodnu dodatnu opremu i informacije:

 • Uređaj dolazi sa torbom u koju udobno stane laptop od 17 inča, zajedno sa NUCLEUS-om i svom dodatnom opremom.
 • Sva dodatna oprema je pažljivo upakovana i uključuje pouzdan USB 3.0 kabl, elektrode za glavu i udove, i matičnu ploču.
 • Operativni softver NUCLEUS kvantnog biofeedback sistema “Pulsar” dobijate putem preuzimanja i naši tehničari će ga instalirati na vašem računaru.
 • Proces instalacije i aktivacije NUCLEUS-a je detaljno prikazan u video snimku i u PDF dokumentu. Naši tehničari će vam pomoći i u ovom procesu.
 • Za dalji rad na aparatu, u okviru NUCLEUS softvera obezbeđeno je elektronsko uputstvo za upotrebu aparata.

Poređenje NUCLEUS-a sa ED.X biofeedback sistemom

 

U tehnološkom pogledu, NUCLEUS je superiorniji u odnosu na ED.X. Razlika nije samo u softveru.

U NUCLEUS smo uključili sve osnovne programe koje smo uključili u ED.X. Razlika je u potprogramima koji nisu uključeni u ED.X.

Ovo je lista potprograma koji NISU uključeni u ED.X, ali su uključeni u NUCLEUS:

Afrodita, Apolon, Imunizacija protiv Korona Virusa, Kvantna MolitvaTerapija protiv fobija, Prekinuti Pušsenje, Rečnik Krvi, Stimulacija Trećeg Oka, Body Viewer, Rečnik Bolesti, Lančana Reakcija, Ciljana Mišić na Terapija i Istraživač Matriksa.

Prilikom kupovine NUCLEUS-a, zauvek ćete dobiti sve gore navedene potprograme, za razliku od ED.X aparata.

Poređenje NUCLEUS-a sa ED.X  biofeedback sistemom

U tehnološkom pogledu, NUCLEUS je superiorniji u odnosu na ED.X. Razlika nije samo u softveru.

U NUCLEUS smo uključili sve osnovne programe koje smo uključili u ED.X. Razlika je u potprogramima koji nisu uključeni u ED.X.

Ovo je lista potprograma koji NISU uključeni u ED.X, ali su uključeni u NUCLEUS:

Afrodita, Apolon, Imunizacija protiv Korona Virusa, Kvantna MolitvaTerapija protiv fobija, Prekinuti Pušsenje, Rečnik Krvi, Stimulacija Trećeg Oka, Body Viewer, Rečnik Bolesti, Lančana Reakcija, Ciljana Mišić na Terapija i Istraživač Matriksa.

Prilikom kupovine NUCLEUS-a, zauvek ćete dobiti sve gore navedene potprograme, za razliku od ED.X aparata.

Tehnička ažuriranja i nova dostignuća NUCLEUS sistema

 

Tehnička ažuriranja

Konstantno radimo na unapređenju našeg softvera i periodično nudimo ažuriranja operativnog sistema. Reč je pre svega o manjim ispravkama koje softver čine lakšim za korišćenje. Ova ažuriranja su veoma bitna za pravilno funkcionisanje uređaja i pojaviće se automatski kada uključite program, ako ste povezani na internet. 

Sva tehnička ažuriranja će uvek biti BESPLATNA za korisnike NUCLEUS aparata. 

 

Nova dostignuća u programu

Neprestano razvijamo softver naših aparata i nekoliko puta godišnje objavljujemo nove podprograme i funkcije. Kupovinom NUCLEUS kuantum biofeedback sistem automatski ćete dobijati sve naše nove programe, podprograme i funkcije BESPLATNO.

Tehnička ažuriranja i nova dostignuća NUCLEUS sistema

 

Tehnička ažuriranja

Konstantno radimo na unapređenju našeg softvera i periodično nudimo ažuriranja operativnog sistema. Reč je pre svega o manjim ispravkama koje softver čine lakšim za korišćenje. Ova ažuriranja su veoma bitna za pravilno funkcionisanje uređaja i pojaviće se automatski kada uključite program, ako ste povezani na internet. 

Sva tehnička ažuriranja će uvek biti BESPLATNA za korisnike NUCLEUS aparata. 

Nova dostignuća u programu

Neprestano razvijamo softver naših aparata i nekoliko puta godišnje objavljujemo nove podprograme i funkcije. Kupovinom NUCLEUS kuantum biofeedback sistem automatski ćete dobijati sve naše nove programe, podprograme i funkcije BESPLATNO.

Razlike između NUCLEUS-a i ED.X-a

 • Razlika između  NUCLEUS-a i ED.X-a nije samo u softveru. Kako vreme prolazi, tehnološki napredak počinje da prelazi iz oblasti naučne fantastike u stvarnost.
 • U tehnološkom pogledu, NUCLEUS je napredniji, brži, jači i precizniji uređaj od ED.X-a.
 • Kupovinom NUCLEUS-a automatski dobijate sve naše programe, podprograme i funkcije BESPLATNO, dok ED.X uključuje samo osnovne funkcije, a novi programi i funkcije se moraju kupiti posebno.
 • Kupovinom NUCLEUS-a nikada više nećete platiti ništa, jer će BESPLATNA ažuriranja uključivati sve nove programe i funkcije koje ćemo razvijati u budućnosti. 

 

Razlike između NUCLEUS-a i ED.X-a

 • Razlika između  NUCLEUS-a i ED.X-a nije samo u softveru. Kako vreme prolazi, tehnološki napredak počinje da prelazi iz oblasti naučne fantastike u stvarnost.
 • U tehnološkom pogledu, NUCLEUS je napredniji, brži, jači i precizniji uređaj od ED.X-a.
 • Kupovinom NUCLEUS-a automatski dobijate sve naše programe, podprograme i funkcije BESPLATNO, dok ED.X uključuje samo osnovne funkcije, a novi programi i funkcije se moraju kupiti posebno.
 • Kupovinom NUCLEUS-a nikada više nećete platiti ništa, jer će BESPLATNA ažuriranja uključivati sve nove programe i funkcije koje ćemo razvijati u budućnosti.