Kožne Elektrode

NUCLEUS i ED.X paketi uključuju i komplet kožnih elektroda koje su neophodne za rad.

Da bi se postigli optimalni rezultati, pacijent mora da nosi sve elektrode, i za glavu i za ruke i noge.

Na slici možete videti komplet luksuznih kožnih elektroda koje su udobne, pouzdane i lake za upotrebu.

Ove elektrode dolaze BESPLATNO uz svaki uređaj.

 

Dodatna oprema

Kožne Elektrode

NUCLEUS i ED.X paketi uključuju i komplet kožnih elektroda koje su neophodne za rad.

Da bi se postigli optimalni rezultati, pacijent mora da nosi sve elektrode, i za glavu i za ruke i noge.

Na slici možete videti komplet luksuznih kožnih elektroda koje su udobne, pouzdane i lake za upotrebu.

Ove elektrode dolaze BESPLATNO uz svaki uređaj.

 

Dodatna oprema
Dodatna oprema

NUCLEUS Test ploča

Posebno dizajnirana, NUCLEUS test ploča je važna alatka koja se smatra antenom uređaja i koristi se za prenos, prijem i hvatanje signala ili vibracionih frekvencija.

Neki od primera njene primene i funkcija uključuju testiranje supstanci i predmeta za pacijenta, slanje ili učitavanje frekvencija na stavke kao što su voda, kristali, itd., prijem frekvencija i još mnogo toga.

NUCLEUS test ploča je unapređena sa većom preciznošću za fino podešavanje i testiranje i dolazi BESPLATNO uz svaki uređaj.

Dodatna oprema

NUCLEUS Test ploča

Posebno dizajnirana, NUCLEUS test ploča je važna alatka koja se smatra antenom uređaja i koristi se za prenos, prijem i hvatanje signala ili vibracionih frekvencija.

Neki od primera njene primene i funkcija uključuju testiranje supstanci i predmeta za pacijenta, slanje ili učitavanje frekvencija na stavke kao što su voda, kristali, itd., prijem frekvencija i još mnogo toga.

NUCLEUS test ploča je unapređena sa većom preciznošću za fino podešavanje i testiranje i dolazi BESPLATNO uz svaki uređaj.

Dodatna oprema

ED.X Test ploča

Posebno dizajnirana, ED.X test ploča je važna alatka koja se koristi za prenos, prijem i hvatanje signala ili vibracionih frekvencija.

Neki od primera njene primene i funkcija uključuju testiranje supstanci i predmeta za pacijenta, slanje ili učitavanje frekvencija na stavke kao što su voda, kristali, itd., prijem frekvencija i još mnogo toga.

ED.X test ploča dolazi BESPLATNO uz svaki uređaj.

Dodatna oprema
Dodatna oprema

ED.X Test ploča

Posebno dizajnirana, ED.X text ploča je važna alatka koja se koristi za prenos, prijem i hvatanje signala ili vibracionih frekvencija.

Neki od primera njene primene i funkcija uključuju testiranje supstanci i predmeta za pacijenta, slanje ili učitavanje frekvencija na stavke kao što su voda, kristali, itd., prijem frekvencija i još mnogo toga.

ED.X test ploča dolazi BESPLATNO uz svaki uređaj.

Dodatna oprema